Firma po přihlášení na finanční úřad je povinna vést podvojné účetnictví.

Se zaměstnáváním vlastní účetní rostou firmě mzdové výdaje.

Externí vedení účetnictví šetří náklady.

Při vedení účetnictví pro Vás zajistíme:

- Kompletní zpracování a vedení účetnictví

- Vedení evidence dlouhodobého majetku

- Zpracování a odevzdání přiznání k DPH

- Vedení a zpracování závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta

- Zpracování a odevzdání přiznání k silniční dani

- Zpracování a odevzdání přiznání k dani z příjmu

- Sestavení účetní uzávěrky