V případě Vašich potřeb zajistíme daňového poradce, se kterými spolupracujeme. Může to být jak v případě složitých rozhodnutí a úkonů, tak i v případě odkladu podání Vašeho daňového přiznání.

Daňový poradce má za úkol zajistit aplikaci daňových zákonů, koordinaci daňových řízení a jednotlivých úkonů ke splnění daňových povinností. Řeší daňové nesrovnalosti a obhajuje zvolené postupy v daňovém řízení. Zajišťuje metodické výklady k uplatňování daňových zákonů.